วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

ต้องสงสารเด็กขอทานถูกตัดมือตัดเท้าไหม

ควรสงสารเหมือนเดิมครับ แต่เปลี่ยนมุมมองใหม่ อย่าไปเคียดแค้นคนที่ทำกับเด็กอย่างนี้
ให้สงสารและเห็นใจที่ต่างก็พลาดทำบาปมหันต์ไปด้วยความไม่รู้
หมั่นพิจารณาให้หนักว่าด้วยความไม่รู้สัตว์จึงก่อบาป
หากศรัทธากรรมวิบากแล้ว รู้ชัดในเหตุผลกลกรรมวิบากแจ่มแจ้งแล้ว สัตว์ย่อมประกอบแต่บุญ
และไม่เฉียดบาปเลยแม้แต่จะคิด


ภาพน่าสลดสังเวชของเด็กที่ถูกตัดมือตัดเท้า จะไม่ยุติบนสะพานลอยที่คุณเห็น
แต่มันจะเป็นรากที่ทอดเงาไปสู่ความมีภาพเช่นนี้อีก
ใครทำกับเด็กไว้อย่างไร เขาก็ต้องไปเป็นอย่างนั้น หรือยิ่งกว่านั้น
ส่วนภาพน่าเวทนาของเด็กที่ถูกตัดมือตัดเท้าในปัจจุบัน ก็สมเหตุสมผลกับอดีตกรรมของพวกเขาแล้ว
ไม่มีใครเคราะห์ร้ายโดยบังเอิญ กรรมเก่าที่ทำเป็นประจำ จะบังคับเส้นทางชีวิตของทุกคนอยู่อย่างเสมอภาค

อย่างไรก็ตาม ในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ เพื่อนร่วมโลก อันควรมีหน้าที่เกื้อกูลกันและกัน
เมื่อพบเห็นเด็กถูกทำร้าย ก็ขอให้ทราบว่าผู้พบเห็นเช่นคุณคือโอกาสรอดของเขา ช่วยอะไรได้ก็ช่วย
รู้เบาะแสแจ้งจับได้ก็แจ้ง หรือมีส่วนร่วมมือกับราชการในทางใดทางหนึ่งได้ก็ร่วม
ไม่ใช่พอรู้ว่าเป็นเรื่องของกรรมวิบากแล้วจะแปลว่าสมควรดูดายครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น