วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

ทุกสิ่งเกิดจากกรรมเก่าที่ทำไว้หรือไม่


พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่เชื่อว่าทุกสิ่งเกิดจากกรรมเก่า จัดเป็นความเข้าใจผิดชนิดหนึ่ง
โดยท่านให้พิจารณาว่าถ้าทุกสิ่งเกิดจากกรรมเก่าทั้งหมดแล้ว ก็แปลว่าการตัดสินใจฆ่า การตัดสินใจขโมย
การตัดสินใจผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน การตัดสินใจโกหก และการตัดสินใจกินเหล้าเมายา
ล้วนเป็นผลมาจากกรรมเก่าด้วยน่ะสิ

กรรมเก่าในอดีตชาติตระเตรียมเขาวงกตไว้ให้เราเดิน
ในปัจจุบันชาติเรามีสิทธิ์ตัดสินใจว่า จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาต่างๆ

กรรมเก่าในอดีตชาติตระเตรียมอุปสรรคและเครื่องทุ่นแรงไว้เป็นหย่อมๆ
ในปัจจุบันชาติเรามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะทำลายหรือยอมแพ้อุปสรรค
กับทั้งมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะหยิบฉวยหรือทิ้งขว้างเครื่องทุ่นแรง

การมีครูที่ดี การทำทานรักษาศีลให้จิตเห็นความจริงชัดเจนไม่บิดเบี้ยว
ตลอดจนความเป็นคนช่างสังเกตว่าคิดอย่างไรจิตจึงสว่างเบา ทำเหตุอย่างไรจิตจึงมืดทึบ
นั่นแหละจะมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญๆ ในวงกตที่ถูกขีดด้วยกรรมเก่านี้
เป็นไปเพื่อพบทางออก สุดสิ้นการงมหลงทางในเขาวงกตเสียที

การตัดสินใจใหม่ๆ และการค้นให้พบทางออกนั้น
เป็นเรื่องของกรรมใหม่แท้ๆ ตัวตนเก่าๆ ของคุณตายไปแล้ว ฟื้นขึ้นมาช่วยคุณไม่ได้แล้ว
และคุณก็ไม่สามารถขอร้องให้ตัวตนนั้นๆ เปลี่ยนแปลงกรรม เพื่อจะได้ให้ผลเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นแต่อย่างใด

อีกประการหนึ่ง บางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากบุญหรือบาปอันเคยประกอบไว้
ทว่าเป็นผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่เกิดจากเหตุอันเป็นรูปธรรม
ยกตัวอย่างเช่นคุณชอบกินอาหารบางอย่างที่แสลงกับท้อง กินเข้าไปแล้วท้องเสีย
การท้องเสียเกิดขึ้นจากอาหารที่เลือกกิน ไม่ใช่เกิดจากกรรมเก่า
หรือเห็นฝนตกอยากออกไปวิ่งเล่น ด้วยความตั้งใจจะทำให้เกิดความสนุกหรือผ่อน คลายหายร้อน
แต่กลับเป็นหวัด อันนี้ก็ไม่ได้มาจากกรรมเก่าเช่นกัน

แต่หากคุณจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่เขามีแต่อาหารแสลงสำหรับคุณ
หรืออยู่ในที่ที่ฝนตกชุกไม่เหมาะกับสุขภาพของคุณ อันนั้นอาจเป็นผลของกรรมเก่าได้เหมือนกัน
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะเป็นตัวชี้ว่าคุณทำกรรมเก่ามาหนักแค่ไหน ต้องได้รับผลอีกนานประมาณใด
กว่าจะสามารถตัดสินใจเลือกความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น

กล่าวโดยสรุปคือ
อย่างไรคุณก็ต้องสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทำมาหากินโดยสุจริต
และตัดสินใจเพื่อความสุขความเจริญโดยส่วนเดียว
ไม่ต้องก้มหน้าก้มตาเดินอยู่บนเส้นทางที่กรรมเก่าขีดไว้เสมอไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น