วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ชาวพุทธควรนับถือเทวดาหรือไม่ศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดา ตรงกันข้ามเทวดามีบทบาทต่อศาสนาพุทธเยอะมาก
จะกล่าวว่าเทวดาเป็นผู้ค้ำจุนพระศาสนานอกเหนือจากมนุษย์ก็ยังได้ เพราะอะไรจึงกล่าวเช่นนั้น
เพราะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร แล้วพระองค์ดำริจะบริจาคพระนางมัทรี
พระอินทร์ร้อนอาสน์ต้องแปลงกายเป็นพราหมณ์ชรา มาทูลขอพระนางมัทรีแล้วฝากไว้ กับพระเวสสันดร
เป็นการป้องกันไม่ให้คู่บารมีของพระเวสสันดร ต้องตกระกำลำบากไปอยู่กับคนพาล สันดานหยาบ

หรือแม้กระทั่งตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ
ท้าวสหัสมบดีพรหมก็มาอาราธนาพระพุทธองค์ให้โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนที่จะจุติเป็นมนุษย์ ก็เป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิต
และแม้ปรินิพพานไปแล้ว พระองค์ก็กลายเป็นเทพ แต่เป็นเทพที่หมดกิเลสแล้ว เรียกว่า พระวิสุทธิเทพ

เรา คงเคยได้ยินในประวัติหลวงปู่ต่างๆ ที่ท่านเดินธุดงค์แล้วมีเทวดามาลองใจหรือเทวดามาใส่บาตร
หรือแม้กระทั่งเทวดาปรากฎในนิมิต มานิมนต์ให้ไปสร้างวัด ณ สถานที่ตรงนั้นตรงนี้
เพราะเป็นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบารมีของท่าน เรื่องเหล่านี้เชื่อแน่ว่าเราคงเคยได้ยินแบบไม่หวาดไม่ไหว

นอกจากนี้เทวดาที่มีสัมมาทิฐิก็สามารถสั่งสอนธรรมให้มนุษย์ได้
เป็นผู้แนะนำแนวทางการสร้างบารมีของมนุษย์ผู้นั้นได้

สำหรับ ตัวผมเองนั้น ผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์และเรื่องเทวดา
ตรงกันข้ามผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง และผมก็กล้าบอกในที่นี้เลยว่า
ผมไปสักการะเทวดาในศาสนสถานฮินดูหลายที่ เช่น วัดแขกสีลม โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า
ตลอดจนเข้าร่วมในพิธีกรรมต่างๆที่อาจมองดูเหมือนไม่ใช่พุทธแท้ เช่น พิธีนวราตรีของวัดแขกสีลม
และที่ไป ผมก็ไม่ใช่ร่างทรง ไม่เคยคิดพิศมัยที่จะเป็นร่างทรง ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน

แต่ผมไป เพราะไปเพื่อแสดงถึงความเคารพในคุณงามความดีของเทวดา
และไม่ได้เคารพชนิดหลงแบบไม่ลืมหูลืมตา เพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมยึดถือเป็นสรณะคือพระรัตนตรัย
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
เป็นครูบาอาจารย์สูงสุดของผม
และก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ที่สูงสุดแล้ว เราจะไม่นับถือในความรู้ของผู้อื่น
ไม่เคารพในคุณงามความดีของผู้อื่น จริงไหมครับ

ผมใคร่ขอจำแนกชาวพุทธไว้ 3 ประเภท

1. นับถือพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสูงสุด และปฏิเสธเรื่องเทวดาอย่างสิ้นเชิง
2. ได้ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธ แต่ในความเป็นจริง เคารพเทวดาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นจนเกินเลย
3. นับถือพระรัตนตรัย และก็ยอมรับในเทวดา แต่ระลึกอยู่เสมอว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสูงสุด

ท่านล่ะอยู่ในประเภทไหน ?


ที่มา :http://variety.thaiza.com

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2553 11:43

    เขียนบทความเข้าใจได้ดีครับ

    ตอบลบ