วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ขอเชิญร่วมสร้างผนังข้างฝาศาลาสวดมนต์


เนื่องด้วยขณะนี้ ศาลาปฏิบัติธรรม ได้ดำเนินการก่อสร้างผนังข้างฝามาเป็นบางส่วนแล้ว

แต่ยังขาดวัสดุก่อสร้างอีกจำนวนมาก เช่น ปูน ทราย

จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีใจบุญและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ

เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและพ้นภัยพิบัติทั้งปวงกับท่านและครอบครัว มาในครั้งนี้ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น